dijous, 18 d’octubre de 2018

Qüestió per a la prova escrita del 19 d'octubre de 2018.

Explica les funcions de cadascun del teixits humans
i
cita algun òrgan on podem trobar-los.

1 comentari: