dijous, 29 de novembre de 2018

Pregunta per a la prova escrita de la unitat 2

ALVÈOLS.jpg

Observa l'esquema i descriu el procés que té lloc als alvèols pulmonars.

1 comentari: