dimecres, 29 de maig de 2019

Una pregunta per a la prova de la Unitat 6


Observa l'esquema i la gràfica i indica en quins dies es produeix l'ovulació i la implantació de l'embrió. Explica les tres fases: fol·licular, ovulació i lútia.

dimecres, 20 de febrer de 2019

Pregunta per a la prova de divendres.


Indica quin element d'un arc reflex correspon a cadascun dels números i explica
mitjançant un exemple quin camí segueix la informació des de l’estímul
fins la resposta.